Xin chào các anh chị, các bạn trong diễn đàn! Tôi là người mới tham gia thị trường chứng khoán. Tôi đọc những thông tin về chứng khoán trên các trang Web. Thấy có nhiều thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và ngày không hưởng quyền của một công ty. Tôi chưa hiểu lắm, vậy nhờ anh chị trên diễn đàn có thể giải thích thêm.


Ví du: Một công ty có các thông báo như sau:


1. Lấy ý kiến nhà đầu tư về tăng vốn điều lệ
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2006


- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2006


2. TTGDCK TP. HCM thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp Đại hội người đầu tư thường niên năm 2006


Ngày giao dịch không được : 31/01/2007


Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2007
3. TB ngày ĐKCC để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản


- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2006
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2006


4. phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức 3 quý đầu năm 2006


-Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2007


-Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2007


Phát hành cổ phiếu thưởng: phát hành 15triệu CP - với tổng giá trị theo mệnh giá là 150tỷ đồng theo phương thức phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 3 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ĐKCC sở hữu 01CP sẽ được thưởng 03CP mới)

Với những thông báo liên tục như thế, Các anh chị có thể giải thích dùm câu:"cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ĐKCC sở hữu 01CP sẽ được thưởng 03CP mới". Vậy ngày cổ đông vào ngày ĐKCC sở hữu 01CP là ngày nào trên các thông báo trên.