Giúp mình với, giúp mình với!!!!!!!

Mình hiện cần gấp qui định nội bộ về hướng dẫn hạch toán của công ty chứng khoán. Bạn nào có giúp mình với. Mình xin hậu tả. Chân thành. Xin vui lòng liên hệ: quitv@hcm.vnn.vn