Các bác cho em hỏi nếu cổ phiếu do người khác đứng tên thì mình có được sang tên không ? Và cần những thủ tục gì ?Câu hỏi của em hơi "chuối" nhưng các bác bỏ quá cho, em là newbie mà [[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]