__ Em đọc thông báo thấy CII sẽ chính thức giao dịch Cổ Phiếu Chuyển Đổi (CPCĐ) vào ngày 24/01/2007. Nhưng khi hỏi một người quen đang làm broker thì được bít nó đã bán rồi. Bên cạnh đó em thấy giá phát hành CPCĐ của CII là 1triệu/1 trái phiếu nhưng nghe nói là giá của nó lại tầm4 triệu. Xin các bác giải thích thêm giùm. Xin cám ơn!