1) các bạn có biết bên BSC dùng program gi để vẽ mấy biểu đồ thường và biểu đồ KT o?


2)vì trên trang hastc.org.vn không có biểu đồ như BSC nên minh định lấy bản KQGD về rồi tự vẽ.Có chương trình nào nhập được KQGD o (o phải tự nhập từng mã 1)?


bạn nao biết xin chỉ giáo!