Các bác cho em hỏi :

em sở hữu 1 số cổ phần của
công ty sông đà 7 đã lên sàn hà nội, em ở miền núi lại hay đi công tác
xa xôi cách trở nên không làm thủ tục lưu ký chứng khoán được, em muốn ủy quyền cho người nhà làm lưu ký và mua bán số chứng khoán đó được không (em muốn người nhà em toàn quyền mua bán) thủ tục như thế nào, có bác nào đã làm chỉ giúp em với. Muốn nghiên cứu luật lưu ký chứng khoán thì vào đâu xem?

Em cám ơn các bác đã đọc bài của em.