xin chào mọi người,
nghe nói đến tháng 4 2007 thị trường sẽ chuyển sang khớp lệnh liên tục.
bản thân thì vẫn amater ko hiểu rõ về khớp lệnh liên tục, Hi vọng được mọi người chỉ giáo