Trước đây bvsc.com.vn có bản tin TTCK của Hà nội, nhưng lâu rồi không cập nhật. Bác nào biết chỗ truy cập, vui lòng chỉ giúp nhé!