Các pác Pro cho hỏi với.

Mình mới bước vào chơi TTCK nhưng muốn an toàn nên định bắt đầu bằng việc mua bán Trái phiếu.


Các bác nào có kinh nghiệm tư vấn giùm cho mình vài câu hỏi với:


1. Trái phiếu thường giao dịch ở đâu?


Mình không thấy niêm yết hay thông báo ở đâu cả.


Có phải mở tài khoản giống như cổ phiếu vậy không?


2. Có ai biết chỗ nào để biết thông tin của các trái phiếu đang giao dịch không?

Xin cám ơn các bác nhiều.


NNAN