Chào các bác, em là newbie, cho em hỏi về cái này, các bác có kinh nghiệm chỉ em với:
Trên trang của Ủy ban CK http://www.ssc.gov.vn/ssc/Detail.asp...mp;ItemID=1550 có thông báo


Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc:


i. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;ii. Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với
giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;


iii. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điểm ii thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.


Ưu tiên về giá


+ Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước;


+ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.- Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua, bán có cùng mức giá
thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực
hiện trước.


Ví dụ: Ta có sổ lệnh giao dịch của chứng khoán XYZ như sau:


- Trường hợp không có lệnh ATO:

Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng.


- Trường hợp có lệnh ATO và giá tham chiếu của lần khớp lệnh trước đó là 26.000 đồng:
Qua sổ lệnh ta có giá khớp lệnh của cổ phiếu XYZ là 28.000 đồng.
Em không hiểu về ví dụ mà họ đưa ra.


Cụ thể, trong trường hợp 1:


Ở mức giá 29000 có 15500cp bán, 24500cp mua, nếu khớp ở mức này, thì KLGD là 15500cp. Còn ở mức giá 28000, có 22500cp mua, và 9500cp bán, như vậy khớp ở mức này thì KLGD là 9500. Mà theo nguyên tắc i, thì phải khớp ở mức mà KLGD cao nhất, vậy ví dụ họ đưa sai???

Còn trong trường hợp 2, ATO là gì? và có ảnh hưởng như thế nào? bác nào chỉ giúp em.

Cảm ơn các bác nhiều