Em thấy có giá 1, giá 2, giá 3 là cái gì ạ?
Ví dụ như sàn ACB ở HN chỉ
khớp có 2 đợt thì thời gian nào khớp lệnh đợt 1, thời gian nào khớp
lệnh đợt 2? Giá của đợt 1 có mang làm giá tham chiếu cho đợt 2 được
không?
Các bác giúp em nhé, đừng bảo em đi học 1 lớp chứng khoán hay mắng mỏ em hỏi vớ vẩn nhé.
Thành thật cảm ơn các bác.
PS : Nếu trên diễn đàn đã có bài nói về cái này rồi thì đừng mắng em vì em tiìm không ra.