Đã lâu ko dùng trang này,Bác nào biết cho Em ttin nhé.
www.vns.here.....