Đây là hình technique analysis của cổ phiếu STB ,a e tham khảo
Theo mình nhận định thì đường RS line đã gần chạm đáy của oversell nên giá có chiều hường up trong ngắn hạn. Mặt khác đường MACD đã vượt đường Sign line (9) nên chiều hướng bullish market càng thể hiện rõ.
Nên có thể tạm kết luận là giá STB sẽ tăng trong ngắn hạn. Mời các bác cho thêm ý kiến