Thông số quan
trọng trong đầu tư - Thị giá/giá sổ sách


Thị giá/ giá sổ
sách là một thông số vô cùng quan trọng trong đầu tư cổ phiếu, thông số này lâu
nay các nhà đầu tư lãng quên bởi các thông số khác như P/E, EPS ...


Thông số này không
những giúp các nhà đầu tư đánh giá đúng đắn hơn và thực chất hơn bản chất cổ
phiếu mình đang nắm giữ cũng như có ý định đầu tư


Bởi vì một công
ty làm ăn tốt có các chỉ số P/E, EPS... hấp dẫn nhưng không đảm bảo chắc chắn và
lâu dài thì chưa chắc đã thực sự tốt cho đầu tư dài hạn. Cũng như các công ty có
các chỉ số P/E. EPS ... kém hấp dẫn hơn nhưng chỉ cần cải tổ năng lực lãnh đạo
cũng như năng lực sản xuất thì sẽ tạo cho các nhà đầu tư một kết quả bất ngờ
(hay thường gọi là sự đột biến)


Con số này còn
thể hiện là nhà đầu tư mới phải trả cao gấp mấy lần giá trị thực của doanh nghiệp
để đầu tư vào đây và lẽ dĩ nhiên đối với các công ty làm ăn được thì con số này
càng thấp thì càng tuyệt vời. Xu hướng hiện nay và bất biến thì những CP nào được
gọi là tốt thì thị giá / giá sổ sách thường cao và ngược lại. Nhưng thông số này
cao đến bao nhiêu thì vượt khỏi độ an toàn ?


Có lẽ tuỳ thuộc
vào từng thị trưòng và đánh giá của các nhà đầu tư. Nhưng theo tôi một khoảng hẹp
sẽ thu lại cho toàn toàn thị trường và nếu các nhà đầu tư không quá kỳ vọng đặc
biệt hoặc nằm mơ thì con số đó khoảng dưới 4 lần để đảm bảo yếu tố an toàn
trong mọi trường hợp.


Ví dụ một vài CP
(tính cho ngày 13/11/2006)
VNM: 5,2
CII: 3,26
AGF: 2,48
TTC: 1,7
SMC: 2,25
GMD: 7,46
REE:
SIS: 2,68
BMP: 4,42
GIL : 1,76


Mong các bạn hoàn thiện để có đánh giá tổng hợp