Tôi đang định giao dịch qua fax cho tiện bởi vì đi lại tắc đường bụi bậm v.v không được thuận tiện lắm


Xin hỏi có bác nàoởđây giao dịch qua fax không.Giao dịch qua fax có an toàn nhanh chóng và thuận tiện không


Giao dịch qua fax và giao dịch qua internet cái nào hay hơn?


Tôi đang giao dịch ở sàn bsc hà nội.