e xem biểu đồ ở trang bsc, e muốn hỏi có cách nào để tất cả các biểu đồ của tất cả các cổ phiếu nó có cột bước giá chung ko? vd: vf1 bước giá 20,25,30. Còn thăng SJS 200,250,300. E muốn xem tất cả đều chung 1 bước giá 5 nghìn như vf1 chẳng hạn để e dễ dàng nhìn ra cp nào giao động mạnh nhất.
e cám ơn nhiều