Ngày 2/10/2006 vừa qua Tổng công ty Dk có quyết định thành lập công ty cổ phần chứng khoán dầu khí, nghe đâu đang bán cổ phần. Khg biết bác nào biết rõ thông tin thì cho tôi biết. Cám ơn các bác nhiều nhé!