chả là mình có ít cổ phiếu của thằng STB muốn bán nhưng chả hiểu sao 2 hôm nay mặc dù giá đặt đúng bằng giá khớp lệnh mà không thể bán được mặc dù đặt lệnh nó đã ghi là DUYỆT:cụ thể là mình đặt giá 2 phiên liên tiếp trong 2 ngày hôm qua và hôm nay là 69.5 và kết quả giao dịch của 2 ngày là:NGÀY 26/9 ĐÓNG CỬA 1: 69.5,ĐÓNG CỬA 2: 69 ,ĐÓNG CỬA 3: 69.5 . NGÀY 27/9 ĐÓNG CỬA 1: 69.5 ,ĐÓNG CỬA 2: 69.5 ,ĐÓNG CỬA 3: 69.
mình đặt lệnh qua mạng,không biết mạng của thằng VCBS này có trục trặc gì không nhỉ vì mình thấy thằng này mạng lởm khởm lắm