Xin chào các bạn, lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn. có vấn đề mong các bạn giải quyết.


Sau khi khớp lệnh (KL) sẽ tìm ra được giá KL. như vậy người mua với giá tốt nhất sẽ được giao dịch với người bán với giá thấp nhất. giá đó là bao nhiêu, có phải là giá KL ko? nếulà giá Kl thì chênh lệnh giá của người mua với giá KL. chênh lệnh giá của người bán với giá Kl sẽ vào túi ai, ngườimua đó có lỗ ko. bao nhiêu, người bán có lãi ko? bao nhiêu. Nếu ko phải là giá KLthì là giá nào và các vấn đề khác đặt ra như trên,. Thanks/