VSE vừa công bố quy ước tính EPS cho các công ty niêm yết.
Tớ có câu hỏi này mong các cao thủ giải thích giúp.
Tại sao lại phải áp dụng hệ số điều chỉnh làm gì để tính toán lằng nhằng phức tạp thêm? Cứ đơn giản tính theo số bình quân gia quyền là xong rồi vì đã gọi là quy ước thì quy ước thế nào mà chẳng được, cần gì theo IAS 33 này nọ. Mặt khác, EPS được hiểu là thu nhập trên mỗi cp, vậy sao nó lại phụ thuộc vào giá giao dịch trước ngày XR và sau ngày XR? Nếu cty chưa niêm yết thì có áp dụng các hệ số điều chỉnh không?