Do chủ đề các DN ngành dệt may cũng được một số member quan tâm thảo luận vì vậy xin phép admin cho mở riêng topic này để ae thảo luận.
Một số DN lớn trong ngành dệt may trực thuộc VINATEX đã CPH, dự kiến cuối năm nay và đầu năm sau sẽ có một số DN may lên sàn.

Mời mọi người vào đây trao đổi thảo luận thêm về cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam.