Giới thiệu 500 cuốn sách & phần mềm dành cho người nghiên cứu Đầu tư - Chứng khoán

Mình sẽ lần lượt giới thiệu và upload lần lượt 500 cuốn sách này. Các bạn quan tâm thường xuyên theo dõi nhé.

Liên hệ với mình: ltvteam@gmail.com
Xem tại Website

Những cuốn sách này chủ yếu nói đến những vấn đề sau:
-Các cuốn sách đầu tư kinh điển
- Sách về thành công - chiến lược đầu tư của những nhà đầu tư xuất sắc nhất mọi thời đại: Warren Buffett, George Soros, Benjamin Graham...
- Hướng dẫn đầu tư căn bản
- Các kĩ thuật phân tích chứng khoán (Investment Analysis)
- Fundamental Analysis (Phân tính nền tảng): Phân tích Báo cáo tài chính (Financial Statements Analysis)
- Technical Analysis (Phân tích kĩ thuật): Gann, Fibonacci Analysis, Candlestick techniques, Timing,
- Options, Futures, Derivatives, Commodities, Equity & other Securities
- Hedge, Mutual Funds
- Real Estate Investing
- Các phương pháp lựa chọn cổ phiếu (Stock Selection)
- Short-term & Long-term trading (Đầu tư ngắn hạn và dài hạn)
- Dự đoán xu hướng thị trường (Market Trends Forecasting)
- Quản lý rủi ro (Risk Management)
- Portfolio Management
- Financial Analysis
- ... xin xem thêm trong file danh sách 500 ebook

Danh sách 500(link1) cuốn

Danh sách 500(link2)

Sách hay tuần này: Nhà đầu tư thông minh

The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value Investing, Revised Edition Benjamin Graham, Jason Zweig

Date:01.07.2003
Pages:640

Download: 25MB
The Intelligent Investor


Mục lục:

Table Of Contents

Preface, by Warren E. Buffett
Introduction: What This Book Expects to Accomplish ix
1 . Investment versus Speculation: Results to Be Expected by the Intelligent Investor
2. The Investor and Inflation
3. A Century of Stock-Market History: The Level of Stock Prices in Early 1972
4. General Portfolio Policy: The Defensive Investor
5. The Defensive Investor and Common Stocks
6. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: Negative Approach
7. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: The Positive Side
8. The Investor and Market Fluctuations
9. Investing in Investment Funds
10. The Investor and His Advisers
11. Security Analysis for the Lay Investor: General Approach
12. Things to Consider About Per-Share Earnings
13. A Comparison of Four Listed Companies
14. Stock Selection for the Defensive Investor
15. Stock Selection for the Enterprising Investor
16. Convertible Issues and Warrants
17. Four Extremely Instructive Case Histories
18. A Comparison of Eight Pairs of Companies
19. Stockholders and Managements: Dividend Policy
20. "Margin of Safety" as the Central Concept of Investment

Postscript
Appendixes

1 . The Superinvestors of Graham-and-Doddsville
2. Important Rules Concerning Taxability of
Investment Income and Security Transactions
(in 1972)
3. The New Speculation in Common Stocks
4. A Case History: Aetna Maintenance Co.
5. Tax Accounting for NVF's Acquisition of
Sharon Steel Shares
6. Technological Companies as Investments