Giả sử e đặt 1 lệnh mua cp xxx nào đó với giá 31 sau đó khớp lệnh ở giá 30 chẳng hạn thì e sẽ mua dc cp đó với giá 30 đúng ko các anh? hay là e đặt lệnh 31 thì phải mua với giá 31.

E hỏi thế này các bác dường cười e nhé.