Nhìn trong Bảng kết quả giao dịch phiên, tui thấy các thông số như EPS, P/E , cổ tức/gía...có 1 cột là Gía sổ sách.Vậy Gía sổ sách là gì vậy? Ý nghĩa là gì và làm sao tính ra được ? Mong các huynh chỉ giáo. Cảm ơn !

View more random threads: