Có bác nào biết thủ đoạn kìm giá xuống để mua cho rẻ không? Chỉ giáo cho em vài chiêu.