Tôi cũng là một người đi làm, có để dành đuợc 1 ít tiền. Tôi có một số vướng mắc chưa hiểu:

Ví dụ có 30 tr tôi mua 3320 CP DPC với giá là 9000đ (9000*3320*1,004 = 29.999.520, 0.4% phí môi giới)

Nếu giá CP DPC lên 1000đ nghĩa là tôi sẽ lãi đựơc 3.320.000 đúng không? Nếu tôi bán ra không ai mua thì sao? đấy cũng không là lãi thật nữa. Tiền lãi cổ tức là bao nhiêu, tính như thế nào?

Mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: có hưởng lợi cổ tức không, nếu có khi nào được chia

Giá Cổ phiếu càng lên lợi cổ tức càng lớn?

Việc mua bán diễn ra thường xuyên,vậy lợi cổ tức chia kiểu gì, vì hôm nay mua mai bán

Mong được sự giải đáp tận tình của các bạn, và quản trị.