Gần đây tớ thấy UBCK yêu cầu các cty sắp niêm yết phải sửa đổi điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu của CTNY ban hành theo quyết định 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2002.

Theo tớ, điều lệ mẫu này dựa vào Luật DN năm 99 và bây giờ không còn phù hợp với Luật DN 2005 và không phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh tế hiện nay nữa. Ngoài ra, nhiều điều khoản trong điều lệ mẫu rất khó hiểu, khó khả thi.

Có lẽ UBCK nên xây dựng một mẫu điều lệ mới theo luật DN 2005 để các cty tham khảo. Ngoài ra, việc buộc doanh nghiệp phải tuân thủ điều lệ mẫu là hơi buồn cười vì điều lệ là sự thỏa thuận giữa các cổ đông với nhau miễn là nó không trái luật. Chắc gì điều lệ mẫu đã tốt hơn điều lệ mà doanh nghiệp tự lập ra. Cho nên, tôi nghĩ, điều lệ mẫu chỉ nên mang tính tham khảo chứ không nên mang tính bắt buộc. Việc sửa điều lệ thường mất nhiều thời gian vì phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Cty nào muốn niêm yết cũng phải sửa điều lệ thì thời gian xin niêm yết chắc kéo dài ít nhất không dưới 3 tháng.

Cuối cùng, vì điều lệ mẫu ko mang tính bắt buộc, UBCK nên yêu cầu cty trước khi niêm yết phải cung cấp điều lệ của mình ra công chúng kèm theo bản cáo bạch.

Các bạn có ý kiến gì không?