Các bro cho em hỏi, hiện nay trên TTCK Việt Nam, hệ số P/E chuẩn mà thị trường chấp nhận được là bao nhiêu?

Và bằng cách nào tính được hệ số P/E chuẩn của thị trường?