Các bác ơi, theo tôi được biết thì giao dịch khớp lệnh ở Mỹ, Nhật, ... cũng có 2 loại lệnh này và khi khớp lệnh thì lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn. Nhưng hình như ở VN thì thứ tự ưu tiên lại ngược lại.

Tại sao lại có sự khác biệt này vậy các cao thủ?