Yếu tố nước ngòai đối với các Ngân hàng tại Việt Nam đang là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các nhà đầu tư quan tâm đến Cổ phiếu ngân hàng. Nhưng đối với "người trong cuộc" thì họ cần gì? Tôi xin đưa ra một vài ý kiến:

Đối với ngân hàng trong nước, họ cần:

- Hợp tác tòan diện trong thanh tóan.

- Đào tạo nhân sự .

- Phát triển công nghệ ngân hàng.

- ...

Đối với các định chế tài chính, ngân hàng nước ngòai, họ cần:

- Mục đích kinh doanh, lợi nhuận.

- Mở rộng mạng lưới bán lẻ thông qua ngân hàng nội địa.

- Hợp tác trong thanh tóan.

- ...

Khi đã hiểu được ý của nhau rồi, và xác định đối tác sẽ đem lại nguồn lợi lớn trong kinh doanh, họ sẽ bắt tay với nhau.

Còn đối với chúng ta, những nhà đầu tư quan tâm đến CP ngân hàng, chúng ta mong gì ở những cái "bắt tay" ấy?

Rất mong các bạn đưa ra ý kiến của mình để bổ sung và cùng trao đổi!

View more random threads: