Các CP mới lên sàn thì vào ngày đầu tiên việc xác định giá niêm yết là do ai xác định vậy, cso dựa theo giá thịt rường OTC ko ?. Ví dụ bây giờ mình mua tp vcb với giá 1.8; tháng sau nó lên sàn mà vcb chỉ xác định giá có 1.4 để bà con mua thì tưcvs là mình héo à :bigmouth: