Chào các bác.
Trong phương pháp định giá CP theo doanh thu có đề cập tới hệ số nhân của từng ngành. Không biết có thê lấy hệ số này tại trang web nào nhỉ? Bác nào biềt thì chỉ dùm nhé?
Chân thành cám ơn