Chào Bro!
Mình hiện đang ở Huế.Mẹ mình hiện đang sở hữu một số cổ phần của VNM(Trước đây mua 1 cổ phần 100 ngàn).Mình muốn mở tài khoản để lưu ký số cổ phần này để tiện Giao Dịch mua bán.Mà ở Huế lại không có trung tâm lưu ký chứng khoán như VCBS hoặc ACBS,chỉ có ở Đà Nãng.Mà Mẹ mình lại không thể vào Đà Nãng đẻ mở Tài KHoàn được.Mẹ mình muốn chuyển dượng cho mình số Cổ Phần này để mình đi lại cho tiện.Vậy phải làm thế nào để trở thành một người sở hữu hợp pháp số Cổ Phần này,để khi mình vào Đà Nãng thì không gặp rắc rối về thủ tục.Mong các Bro có kinh nghiệm giúp đỡ mình.Chúc các bạn may mắn