Em đang nghiên cứu về phân tích ngành, có bác nào biết về các nhóm chỉ tiêu để phân tích ngành không ạh.Em biết đây là vấn đề nan giải đã được các bác bàn luận từ lâu rùi, nhưng em giờ mới lóc cóc đi học mong các bác chỉ giáo.
Cái này sách vở có dạy không hả các bác, hay là chỉ có kinh nghiệm như kiểu làm lâu thì biết?
Nhu kiểu bọn Ngân hàng hay đưa ra bảng đánh giá và cho điểm các chỉ tiêu theo nhóm ngành ấy, họ làm thế nào hả các bác.