Mình muốn mua cổ phiếu OTC nhưng lại không biết rõ thủ tục chuyển nhượng thế nào. bạn nào biết thì chỉ dùm mình với. CBCNV được mua cổ phiếu theo giá ưu đãi thì có quyền chuyển nhượng lại luôn không hay la họ phai đợi một thời gian nhất định

Cảm ơn các bạn trước