Tôi mới tham gia TTCK gần đây và có nghe nói có sự khác biệt giữa "nhà đầu tư" và "kẻ đầu cơ". Sự khác biệt rõ nhất, mà tôi được hiểu, là nhà đầu tư sẽ mua và giữ (buy and hold) cp lâu dài. Còn kẻ đầu cơ thì khi nào thấy có ăn là "ôm vào", đạt được kỳ vọng thì "buông ra"

Tôi không hiểu thế nào là lâu dài? Liệu có nhà đầu tư nào mua và giữ mãi cho đến khi doanh nghiệp giải thể không? Như vậy, nguồn lợi của nhà đầu tư duy nhất chỉ là cổ tức (bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu). Tôi cho rằng ở TTCK Việt nam chắc không có nhà đầu tư nào "can đảm" như thế. Nếu có chăng, thì chỉ có thể là các nhà đầu tư sáng lập.

Nếu đúng như cách tôi hiểu, thì tất cả nhà đầu tư đều được coi là đầu cơ. Sự khác biệt ở chỗ người này "ôm" lâu hơn người khác, nghĩa là kỳ vọng khác nhau.

Trong các nhận định, thường người ta coi thường nhà đầu cơ hơn, và coi đây là những kẻ "phá bĩnh" qui luật của thị trường. Như vậy liệu có sự bất công chăng đối với "kẻ đầu cơ"?

Tôi không rõ tôi thuộc loại "nhà đầu tư" hay "kẻ đầu cơ", vì chính tôi cũng có những kỳ vọng riêng, khác với những người khác.

Xin ý kiến của mọi người để tôi có thể hiểu hơn.