Chào các bác trên Diễn đàn.
Em có thắc mắc này mong các bác chỉ giúp cho. Theo em được biết khi 1 công ty muốn tăng vốn điều lệ có thể thông qua các hình thức sau:

+ Phát hành thêm CP: bán cho cổ đông hiện hữu hoặc CĐ chíến lược với giá ưu đãi.

+ Phát hành CP thưởng với 1 tỷ lệ nào đó.

+ Chia tách CP

+ Thay vì nhận cổ tức bằng tiền thì có thể nhận bằng cổ tức theo 1 tỷ lệ nhất định nào đó.

1. Với các hình thức trên, vào ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu có giảm không? Và trong các hình thức trên thì hình thức nào giá CP sẽ giảm nhiều nhất. Làm sao biết giá sẽ giảm khoảng bao nhiêu? Sau đó giá CP có lên lại hay không?

2. Đứng trên khía cạnh nhà đầu tư, các bác thích hình thức nào hơn cả?

Nếu có chỗ nào sai, mong các bác chỉ giúp. Thanks in advance!