Tôi đang tìm phần mềm dùng để quản lý portfolio, mong bác nào thông thạo về việc này chỉ giáo cho đôi điều. Có thể download hay mua ở đâu? Lọai nào dùng cho nhà đầu tư cá nhân, cái nào dùng cho tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Rất mong được phản hồi. Đa tạ.