Các nhà đầu tư có tổ chức thường chú ý đến các chỉ số căn bản này để đầu tư cổ phiếu. Theo tôi hiểu thì khi lựa chọn mua cổ phiếu thì nên chọn các cổ phiếu có chỉ số P/E càng Thấp càng tốt (vì như vậy là giá cổ phiếu còn đang thấp, nếu mua thì sẽ có cơ hội tăng giá nhiều), và chọn cổ phiếu có chỉ số EPS càng cao càng tốt (vì EPS càng cao thì lợi nhuận của cổ phiếu càng nhiều). Tôi thấy bác Sơn Canh có đưa ra 1 số cổ phiếu có P/E thấp như: KHA, DHA, HAS ... Các nhà đầu tư mới nên chú ý đến các chỉ số này để đầu tư thành công.