Chào các bạn, hiện nay nhóm chúng tôi đang phải thực hiện một bài tập trên lớp về thị trường chứng khoán. Có ai biết chút gì về "Mô hình thị trường chứng khoán trên thế giới" không, giúp tôi với. Xin cảm ơn