Bạn muốn trở thành nhà PTKT tài ba, hãy sở hữu những chương trình bậc nhất trên thế giới về phân tích kỹ thuật mà tại các ngân hàng và quỹ đầu tư dùng. Tất cả là high end version cho realtime và end of day, multifeed, multi format

TradeStation 8.1 www.tradestation.com $350

WealthLAB Development www.wealth-lab.com $150
End of Day data support: ASCII Format, Yahoo.com, MoneyCentral.msn.com , Quote.com

Metastock 9 Pro www.equis.com $ 100