Chào các bác! :agree:Tôi đọc trên báo và thông tin trên mạng thấy người ta nói nhiều về cầm cố chứng khoán và nghiệp vụ Repo chứng khoán nữa. Tôi mới tham gia thị trường chưa lâu, rất mong sự chỉ bảo của cá bác.
Cám ơn :bigmouth: