Tôi đang dự định viết một chương trình tính toán lãi lỗ trong porfolio. Tuy nhiên hiện gặp khó khăn ở khâu import dữ liệu. Chương trình của tôi cần giá của cả phiên một và phiên 2 luôn mà đa phần database trên mạng chỉ có phiên 2 (phiên đóng cửa). Có bác nào có thể chỉ tôi cách kiếm data giá phiên 1 không vậy. Xin cảm ơn trước.