Các bác làm ơn chỉ giúp cháu cách tính khối lượng khớp lệnh của 1 phiên giao dịch được không ạ?
Cháu thường thấy có 2 kết quả về khối lượng khớp lệnh trong một phiên giao dịch.