Các bác cho em hoi neu bay gio em mua CP cua may thang chuan bi tra co tuc thi em co duoc huong cai co tuc ay khong. TTGDCK se chuyen so co tuc do vao TK cua em dung khong
Ví dụ như thang BBC thông báo

Trả cổ tức đợt 2/2005:

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2/2005: 9,0% (900 đồng/cổ phiếu)

- Ngày thanh toán cổ tức: từ ngày 15/03/2006 đến ngày 15/04/2006


Thì bay gio em mua CP cua BBC den ngay 15/3 em co duoc nhan co tuc khong?
Xin các bac co kinh nghiem va kien thuc uyen tham mach gium. Em chan thanh cam on.