Khi đọc báo cáo tài chính của một số công ty mình thấy có mục vốn kinh doanh. Vậy khoản này tính toán thế nào nhỉ??
Hơn nữa nhiều công ty lại còn tính toán ra tỷ lệ lợi nhuận thuần trên vốn kinh doanh nữa, vậy tỷ lệ này cho biết cái gì??
Rất mong được các bạn chỉ dẫn
:bigmouth: