Em có 1 số cp Sacombank, nay muốn bán để trang trải cuộc sống, em phải làm sao?

1.Rao trên cty CK SSI? hay liên hệ nhân viên sacombank?
2.Mình có tiếp xúc trực tiếp với người mua hay phải thông giá bán qua cò?
3.Thủ tục ra sao? có HĐ gì không?
4.Giao nhận tiền như thế nào?
5.Rủi ro bị mất như thế nào??
6.Cách bán CP Sacombank an toàn nhất là làm sao? công ty nào?

Bác nào đã từng mua hay bán xin cho tư vấn. Vạn lần cám ơn!