Theo tôi biết hiện tại có 13 cty chứng khoán sau(nếu thiếu các bác bổ xung dùm). Để có một sự so sánh giữa các cty này, bác nào có kinh nghiệm xin cho biết về phí giao dịch, thái độ, mức độ chuyên nghiệp của broker... Trước hết là phí giao dịch.
1) Cty CK Bảo việt
2) Cty CK ngân hàng Ngoại thương
3) Cty CK ngân hàng đầu tư phát triển
4) Cty CK ngân hàng Nông nghiệp và ptnt
5) Cty CK ngân hàng Á châu
6) Cty CK ngân hàng Đông á
7) Cty CK ngân hàng Công thương
8) Cty CK Đệ nhất
9) Cty CK Sài gòn
10) Cty CK Mêkông
11) Cty CK Hải phòng
12) Cty CK HCM
13) Cty CK Thăng long

Xin mời các bác :up: