Em mới bắt đầu học về chứng khoán nên muốn hỏi mọi ngưòi mấy câu em không biết

- Gía trần và giá sàn do ai quyết định ( TTGDCK, Công ty phát hành ) ? và quyết định như thế nào

- Mức cổ tức của công ty có phải được xác định tuỳ vào mỗi công ty không và được xác định như thế nào?

- Giá cổ phiếu ảnh hưởng tới giá trị cổ phần của mỗi cổ đông công ty vậy nó được xác định như thế nào, ý em hỏi ở đây là thông qua việc mua bán ở TTGDCK hay thông qua tài sản và lợi nhuận của công ty? Vì em thấy nó thay đổi hàng ngày mà tài sản công ty thì không thể thay đổi hàng ngày như thế được nên em thắc mắc

Cảm ơn mọi người nhiều