Em có một vài cp trên sàn và OTC. không biết em có thể thế chấp tụi nó ở đâu, phương thức nào lợi nhất và những gì cần biết trước khi thế chấp? mong các bác giúp đỡ